Certyfikaty

„Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Dostatku Rządu Japoni” w Tokyo: Certyfikat zaświadczający, iż Enagic. Inc jest producentem medycznego urządzenia na licencji zgodnej z 13 art. Japońskiego Prawa Spraw Farmaceutycznych.


Licencja producenta medycznych urządzeń wydana przez Prefekturę w Osace.


„Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Dostatku Rządu Japoni” w Tokyo: Certyfikat zaświadczający, iż Enagic. Inc jest producentem medycznego urządzenia z autoryzacja do obrotu posiadający licencję zgodnie z § 1 art. 12 Japońskiego Prawa Spraw Farmaceutycznych.


 

Ceryfikat „Food & Drug Administration” (Administracja żywności i leków) – Zaświadczenie na rzecz jakości spożywczej; Nr rejestracyjny 18161996856


„Dowód uznania produktu wydany przes Stowarzyszenie Zapobiegania Schorzeniom Wieku Podeszłego.” Numer uznania 1120.


 

 

„Dowód uznania produktu wydany przes Stowarzyszenie Zapobiegania Schorzeniom Wieku Podeszłego.” Numer uznania 1138.


Certyfikat ISO 9001:2008 wydany przez Det Norske Veritas (Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne) za projekt i produkcję generatorów elektrolizujących wodę dla medycznego i ogólnego użytku, dla maszyn oczyszczających oraz przetwarzających wodę, wraz z ich utrzymaniem.


Certyfikat ISO 14001:2004 wydany przez Det Norske Veritas (Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne) za projekt i produkcję generatorów elektrolizujących wodę dla medycznego i ogólnego użytku, dla maszyn oczyszczających oraz przetwarzających wodę, wraz z ich utrzymaniem.


Certyfikat ISO 13485:2003 wydany przez Det Norske Veritas (Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne) za projekt i produkcję generatorów elektrolizujących wodę dla medycznego i ogólnego użytku, dla maszyn oczyszczających oraz przetwarzających wodę, wraz z ich utrzymaniem.


Świadectwo rejestracji „Zmień swoje zycie, zmieniając swoją wodę – Woda Kangen” wydane w Stanach Zjednoczonych przez Urzad Patentów i Znaków Towarowych.


Świadectwo uzupałniające rejestrację „Woda Kangen” wydane w Stanach Zjednoczonych przez Urzad Patentów i Znaków Towarowych.


Stowarzyszenie Sprzedaży Bezposredniej zaswiadcza z dumą, iż Enagic USA Inc. jest naszym członkiem w dobrej kondycji na rok 2010.


 

Świadectwo rejestracji praw autorskich.


Certyfikat członkowstwa z przywilejami w pełnym zakresie dla Enagic Inc. za postęp i rozwój w zakresie jakości wody dla ludzkiego rodzaju przyznaje w 2010 roku Stowarzyszenie Jakości Wody.