Co to jest ORP?


 

Od wielu lat naukowcy zastanawiali się z jakiego powodu niektóre źródła na Ziemi mają własności uzdrawiające i czym różnią się one od powszechnie spotykanych wód, z których korzystamy. Okazało się, że czynnikiem wpływającym na jakość wody jest jej potencjał redukujący utlenienie (inaczej: potencjał redox). ORP (ang. Oxydation Reduction Potential) jest parametrem mierzonym w miliwoltach (mV) opisującym poziom oksydacji (utlenienia) wody. Im niższy wskaźnik redox (od + 200 mV do -900 mV) tym większe własności regenerujące. Im wyższy jest ten wskaźnik (od + 200 mV do +600 mV a nawet więcej) tym płyny są bardziej utlenione i szkodliwe dla zdrowia.

OxidationScale-6640adcaf0f8b0d44aaa0ff8642a1f1dacfWoda poddana redukcji tlenu (reakcji redoks) zostaje nasycona aktywnym wodorem. To właśnie jego obecność jest wspólnym mianownikiem wszystkich wód uznawanych za uzdrawiające. W 1998 roku japońscy naukowcy z profesorem Shirahata na czele odkryli związek między wodą poddaną procesowi elektrolizy, a wodami ogólnie uznawanymi za uzdrawiające. Okazało się, że aktywny wodór posiada możliwość redukcji wolnych rodników, więc jest silnym antyutleniaczem. Na świecie istnieje niestety coraz mniej miejsc, gdzie woda jest nieskażona i występuje w swojej czystej postaci. Również wody butelkowe, tak popularne w ostatnich czasach, poza wyjątkami są wodami mocno utlenionymi. Nawet jeżeli posiadają one dopuszczalny potencjał redox przy źródle, to w procesie butelkowania i magazynowania utleniają się i w rezultacie stają się szkodliwe dla zdrowia. Opracowano jednak urządzenie, które usuwa zanieczyszczenia z wody, a jej skład przybliża do takiego jakie miała bez wpływów cywilizacji. Przetwarza ono wodę z kranu w wodę czystą oraz bogatą w aktywny wodór. Tym urządzeniem jest między innymi Enagic’s LeveLuk SD 501.